Βουλευτικές εκλογές 2009.

5/10/09
Από τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, σε πσοσστό επικράτειας 100% προκύπτει: