Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ με τον ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ.

12/12/09
Ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ με τη ρομφαία στα χέρια για την Μασονία και τις προεκτάσεις της.
Ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ, ούτε φοβάται, ούτε πτοείται. Μιλάει με παρρησία και στεντόρεια φωνή όταν πρόκειται να προασπίσει το συμφέρον του ποιμνίου του από τους ποικίλους εχθρούς που κύκλω περιπατούσιν της Εκκλησίας. Διοργάνωσε εις την έδρα της Μητροπόλεώς του συνέδριον με διαφωτιστικά θέματα γύρω από την Μασονία και τη δράση της. Οι ομιλητές του Συνεδρίου κατέδειξαν τον αντιχριστιανικό ρόλο της Μασονίας και το ασυμβίβαστο Μασόνου και Χριστιανού. Ο ίδιος ο Μητροπολίτης, κατήγγειλε την πληθώρα των Μασονικών Στοών που υπάρχουν στο επίνειο των Αθηνών (Είναι μεγάλο το κείμενο, αλλά αξίζει να το διαβάσετε).

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΜΑΣΟΝΙΑ

Καθώς μελετά κανείς τα τυπικά των μυήσεων και τελετών της Μασονίας εντυπωσιάζεται από την αυστηράν τήρησιν του Τυπικού ως να είναι θεόσδοτο κείμενο καθώς και από την μεγίστην ευσέβειαν και πίστιν των μοσόνων στόν Θεόν της Μασονίας «Μέγα αρχιτέκτονα του σύμπαντος (Μ.Α.Τ.Σ.)» του οποίου τον αγιασμόν, ευλογίαν και βοήθειαν επικαλούνται διαρκώς διά τα έργα τους, τας συνεδρίας τους και τη ζωή τους, με την επίκληση του ονόματός του η στοά άρχεται των εργασιών της και με την ιδίαν επίκλησιν κλείει αυτάς. Εις αυτόν ορκίζεται πίστιν ο μυούμενος και εις το όνομά του καθιερούται ως μέλος της Στοάς.

Αποτελεί επομένως πολύ σημαντικόν γεγονός να γνωρίζομε ποιος είναι αυτός ο Θεός ο κρυπτογραφικά αναφερόμενος ως ΜΑΤΣ γιατί από το από ποιος είναι κρίνεται και η αξιοπιστία του και η σοβαρότης των οπαδών του.
Στον αληθινόν Θεόν οδηγείται κανείς με την αποκάλυψίν Του. Ωστόσο μελετώντας ο άνθρωπος τον κόσμο, τον εαυτό του και τη ζωή του αντιλαμβάνεται με την σκέψη και την λογική ότι όλα τα θαυμάσια πράγματα που τον περιβάλλουν ως μακρόκοσμος ή μικρόκοσμος δεν είναι δυνατόν να είναι έργα της τύχης ή του εαυτού των διότι άλλως δεν θα τα καθόριζε το όριον η σχετικότης και η έλλειψις. Επομένως είναι δημιουργήματα και όχι αυτοδημιουργήματα.

Η ενότητα του σύμπαντος και στο περιεχόμενο και στους νόμους και στην τάξη που το διέπει προϋποθέτει μία ενιαία πηγή η οποία απεκαλύφθη εν χώρω και χρόνω ως μοναδικότητα και αυθυπαρξία του τρισυποστάτου Θεού του ζώντος εις τους αιώνας. Ο ενσαρκωθείς Υιός και Λόγος του Πατρός «εκείνος εξηγήσατο», εκείνος απεκάλυψε το σχέδιο για την σωτηρία και την θέωσή μας. Η αληθινή πληροφόρηση και γνώση επομένως για τον αληθινόν Θεόν προέρχεται από τον ίδιο, είναι ιδικόν του δώρο. Στο όρος Σινά η ανθρωπότητα πληροφορήθηκε το όνομα του Θεού που απήντησε στην ερώτηση του Μωϋσέως «’Εγώ είμαι ο ων» και ο Χριστός ολοκλήρωσε την αποκάλυψη δεικνύοντας τον τρισυπόστατον Θεόν, προσευχόμενος κατά την Αρχιερατικήν Του προσευχήν λέγων: «εφανέρωσα το όνομα σου τοις ανθρώποις ους δέδωκάς μοι εκ του κόσμου» και διασαλπίζων ότι: «αύτη εστί η αιώνιος ζωή ίνα γινώσκουσί σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και όν απέστειλας Ιησούν Χριστόν» (Ιω.17,6).

Κατά ταύτα ό,τι γνωρίζομεν για τον αληθινόν Θεόν το γνωρίζομεν από τον ίδιον, δεν το ξέρομε από ιδική μας έρευνα είναι δωρεά της αποκαλύψεώς Του και όχι της ανθρωπίνης προσπαθείας μας. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα πώς η Μασονία τολμά να παρουσιάζει έναν καινούργιο Θεό που εκ πρώτης όψεως εμφαίνεται ως ανθρώπινο κατασκεύασμα, προσκαλούσα τα μέλη της να προσεύχονται και να επικαλούνται αυτό το ανύπαρκτο ανθρωποδημιούργημα; Υπάρχει ίχνος σοβαρότητος και λογικής σε αυτό και επειδή όταν ένα προφανώς παράλογο και ασύστατο πράγμα προωθείται από ανθρώπους κάθε άλλο παρά αφελείς και ανοήτους κατά κόσμον, το συμπέρασμα προκύπτει ευθέως ότι ανθρώπινο κατασκεύασμα είναι μόνον η μάσκα την οποία προβάλλει εντέχνως η Μασονία με το κρυπτογραφικό όνομα (Μ.Α.Τ.Σ.) Μέγας Αρχιτέκτων του σύμπαντος.

Η ύπαρξις που κρύπτεται πίσω από αυτήν την μάσκα και αποκαλύπτεται μόνον σε όσους έχουν υποστεί πλήρη θεοσοφική πλύσιν εγκεφάλου είναι ο πολυώνυμος αρχέκακος όφις, ο αρχαίος πτερνιστής, ο μισάνθρωπος και μισόκαλος Εωσφόρος ή Σατανάς ή Διάβολος και αυτό, το όντως τρομακτικό δεν το λέμε εμείς, το αποκαλύπτει στην εντός της Στοάς δημοσιότητα ο 33ου βαθμού μασόνος Κωστής Μελισσαρόπουλος και επί πολλά έτη διευθυντής του Θεοσοφοκού περιοδικού «ΙΛΙΣΣΟΣ» με το βιβλίον του «Επτά τεκτονικαί ομιλίαι εις 18ον» Αθήναι 1974, εις το έκτον κεφάλαιόν του επιγραφόμενον «Η έννοια του μεγάλου Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος».

Η Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς χειμαζομένη εκ της δράσεως και λειτουργίας εντός των δικαιοδοσιακών αυτής ορίων δέκα πέντε (15) μασονικών στοών ανηκόντων τόσον εις την λεγομένην Μεγάλην Στοάν της Ελλάδος όσον και στους αποσχισθέντας εξ αυτης, θεωρεί υψίστην ευλογίαν του Τρισαγίου και Παναχράντου Δομήτορος της Εκκλησίας και Σωτήρος ημών Κυρίου την διοργάνωσιν της σημερινής ημερίδος υπό του δημοσιογραφικού οργάνου της Χριστιανικής Δημοκρατίας εφημερίδος «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ» και αναπέμπει απείρους δοξαστικάς ευχαριστίας εις τον Θεόν διά την επιδαψίλευσιν της σημερινης ευλογίας Του αλλά και αδιαπτώτους ευγνώμονας ευχαριστίας στους διοργανωτάς και στους ομιλητάς της Ημερίδος.

Γιατί τώρα η εκδήλωση;

Σημαντικά γεγονότα διεθνούς και εθνικού επιπέδου επαναφέρουν στην επικαιρότητα το ρόλο Οργανώσεων που λειτουργούν κατά τρόπο μυστικό και συνωμοτικό και τελευταίως εντατικοποιούν την δράση τους με βασικούς στόχους·
- την πολιτιστική ισοπέδωση των λαών με κύρια μέσα τον θρησκευτικό συγκρητισμό και την απαξίωση παραδοσιακών αρχών, θεσμών και ιδανικών, πάγιες επιδιώξεις της Μασονίας και των παραφυάδων της (Βλέπε απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την αφαίρεση του Τιμίου Σταυρού από τα Σχολεία, πολεμική κατά του μαθήματος των θρησκευτικών, απαγόρευση προσευχής κ.ά.).
- την παγκοσμιοποίηση σ’ όλους τους τομείς, με κατάληξη την διακυβέρνηση των λαών μέσω μίας παγκόσμιας υπερκυβέρνησης - δικτατορίας. Στόχος που προβλέπεται και από την Συνθήκη της Λισαβώνας και προωθείται συστηματικά από την Λέσχη Μπίλντεμπεργκ, την Τεκτονική Εταιρεία των Ιλλουμινάτι, την Τριμερή κ.ά. Έτσι,
Η Λέσχη Μπίλντεμπεργκ έχει συνεδριάσει δύο φορές τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας, στη Βουλιαγμένη Αττικής.
Η Τεκτονική Εταιρεία Ιλλουμινάτι του Λονδίνου, που απροκάλυπτα διακηρύσσει ότι έχει ως βασικό στόχο της τον σχηματισμό μίας παγκόσμιας υπερκυβέρνησης, προσφάτως είχε συνεδριάσει στην Αθήνα προγραμματίζοντας την ίδρυση παραρτημάτων της στην Ελλάδα.
Στο πρώτο λιμάνι της χώρας λειτουργούν ήδη δεκαπέντε Μασονικές Στοές!

Για την ιμπεριαλιστική πολιτιστική αυτή επίθεση της Μασονίας και των παραφυάδων της εναντίον του Πειραιώς και γενικότερα της Πατρίδος μας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ αντέταξε ευθύς εξ’ αρχής σθεναρά αντίσταση, με δηλώσεις και αρθρογραφία.
Ταυτόχρονα η εφημερίδα «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ», η οποία ιδρύθηκε πριν 56 χρόνια από τον αείμνηστο Νικόλαο Ψαρουδάκη, συνεπή αγωνιστή και συστηματικό πολέμιο του Τεκτονισμού και όλων των αντιχριστιανικών οργανώσεων, εκτίμησε ότι στη σημερινή συγκυρία είναι αναγκαία η προς τούτο υπεύθυνη ενημέρωση του ελληνικού λαού, από την Πνευματική Ηγεσία του τόπου και ιδιαιτέρως από την Ποιμαίνουσα Εκκλησία μας και οργάνωσε, υπό την αιγίδα της Ι. Μητροπόλεως Πειραιώς, την «Ημερίδα «Μασονία και Νέα Τάξη», ως μία πρώτη και επίκαιρη συμβολή στον αναγκαίο αγώνα της ενημέρωσης.
Το Ψήφισμα έχει ως εξής·

Αφορμώμενοι από την Ορθόδοξη Παράδοσή μας και το σεβασμό στην ελευθερία των προσώπων καθώς και από το αίτημα της διαφάνειας και της ισονομίας κατά τη λειτουργία των θεσμών της Δημοκρατίας και αποβλέποντας στην ειρηνική και δίκαιη προαγωγή της κοινωνικής ζωής των Ελλήνων προβαίνουμε στις εξής διαπιστώσεις·

Η Μασονία ή άλλως Τεκτονισμός ή Ελευθεροτεκτονισμός εξακολουθεί να λειτουργεί και να δρα μυστικά και μάλιστα συνωμοτικά, τόσο στην ελληνική κοινωνία όσο και σε πολλές χώρες του εξωτερικού και, παρά τις αντιφάσεις και αλληλοσυγκρούσεις μεταξύ διάφορων μασόνων ή Μασονικών Στοών, οι μασόνοι έχουν γενικά κοινά βασικά χαρακτηριστικά, που τα επιβεβαιώνουν τόσο τα Τυπικά και Καταστατικά τους κείμενα και οι δημοσιεύσεις τους σε περιοδικά της Μασονίας, όσο και οι δράσεις τους με αφορμή θρησκευτικά ή ιδεολογικά, εθνικά, πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα. Αυτά αποκάλυψαν τόσο οι εισηγήσεις των ομιλητών όσο και τα συγγράμματα συγγραφέων, όπως των μακαριστών αρχιμανδρίτου Επιφανίου Θεοδωροπούλου και Νικολάου Ψαρουδάκη, ιδρυτού της Χριστιανικής Δημοκρατίας και συγγραφέα πολλών αποκαλυπτικών βιβλίων κατά της Μασονίας. Σ’ αυτούς προστίθενται πολλοί άλλοι αξιόλογοι και αγωνιστές κήρυκες και συγγραφείς κληρικοί και λαϊκοί.

Θρησκευτική σκοπιά

α. Η Μασονία, παρά τα λεγόμενα μερικών Διδασκάλων της Στοάς, για να αποκρύψουν το θρησκευτικό χαρακτήρα της μυστικής Εταιρείας ή Τάγματος, είναι αναμφισβήτητα θρησκεία, φιλοδοξούσα να αποβεί υπερθρησκεία, και μάλιστα ξένη και αντίθετη και εχθρική στον Χριστιανισμό, τον οποίο συστηματικά υπονομεύει σε πολλά επίπεδα.
Η Μασονία έχει όλα τα χαρακτηριστικά μίας θρησκείας, όπως απέδειξε η «Πράξις περί Μασονίας» της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος το 1933 καθώς και το εμπεριστατωμένο υπόμνημα του καθηγητή Π. Μπρατσιώτη και τα βιβλία του καθηγητή Π. Τρεμπέλα, καθώς επίσης και άλλων χριστιανών και ιδιαιτερως του μακαριστού αρχιμανδρίτου Επιφανίου Θεοδωροπούλου (·πρόταση νέου «Θεού», του Μεγάλου Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος, Τυπικά θρησκευτικών τελετών, προσευχές, όρκοι, βωμοί, ναοί, λατρεία, ευλογίες, μυστήρια, σύμβολα, θρησκευτική ορολογία κ.λπ., κ.λπ.).
(βλ. Επιφανίου Θεοδωροπούλου, 1965, Η Μασονία υπό το φως της αληθείας, εν Αθήναις, Εκδ. Πάτμος). Εξ άλλου, σε μασονικά κείμενα διαβάζουμε:
β. Στο περιοδικό των μασόνων Πυθαγόρας - Γνώμων (1935), ο θεωρητικός της Μασονίας Α. Πάϊκ, κάτω από τον τίτλο «Το πιστεύω των Τεκτ.·.» γράφει·

«Ο Ελευθεροτεκτονισμος επιδιώκει την διάδοσιν μόνον του ιδικού του πιστεύω, καθ’ ό η παγκοσμιος θρησκεία διδάσκεται υπό της φύσεως και της λογικής. Αι Τεκτονικαί Στοαί δεν είναι Ναοί Ιουδαϊκοί ή Μουσουλμανικοί ή Χριστιανικοί. Ο Τεκτονισμός επαναλαμβάνει τας ηθικάς αρχάς όλων των θρησκειών... Απανθίζει εξ όλων των πιστεύω το καλόν...»
(βλ. και Ν. Ψαρουδάκη, 1991, Μασονία· Η έχιδνα του Σιωνισμού, Αθήνα, Εκδ. Ορθ. Μέτωπο, σελ. 116 - 7).

«Ο Μέγας του Σύμπαντος Αρχιτέκτων είναι ο Μέγας ημών διδάσκαλος και ο αλάθητος νόμος, τον οποίον μας παρέδωσε, είναι εκείνος, σύμφωνα με τον οποίον εργαζόμεθα. Θρησκευτικαί συζητήσεις εν τη Στοά απαγορεύονται αυστηρώς, διότι οι τέκτονες ακολουθούμεν μόνον την γενικώς παραδεδεγμένην θρησκείαν, την θρησκείαν της Φύσεως» (περ. Πυθαγορας - Γνώμων, 1935, σελ. 15).

- στη Μασονική Εγκυκλοπαίδεια του Ν. Λάσκαρη (με άδεια της Μ.·. Στ.·. της Ελλάδος και του Υ.Σ. του 33ου βαθμού) γράφονται στο λήμμα «Θρησκεία και ο Τεκτονισμός»: Η Τεκτονική Θρησκεία δεν κάνει διακρίσεις... Ο Τεκτονισμός δεν είναι Ιουδαϊσμός... Δεν είναι ούτε Χριστιανισμός... Η θρησκεία του Τεκτονισμού είναι η γενική θρησκεία της φύσεως και της πρωταρχικής αποκαλύψεως... Αποτελεί όμως αναμφισβητήτως την πύλην, διά της οποίας εισάγονται οι πιστοί εις τον Ναόν της Θείας Αληθείας»!
(βλ. Ν. Ψαρουδάκη, 1999, Λογοι διαλύσεως της Μασονίας, Μαρούσι, Εκδ. Ορθ. Μετωπο, σελ. 29).

Κατά τον Κ. Μελισσαρόπουλο, μασόνο 33ου βαθμού, στο βιβλίο του «Επτά Τεκτονικαί Ομιλίαι εις 18ον», ο Μ.Α.Τ.Σ. δεν είναι ο Θεός που δημιούργησε τον κοσμο εκ του μηδενος, όπως ο Χριστιανικός Θεός, αλλά πίσω από τον Άγγελο του Φωτός Ελβίς, το Πνεύμα του Πυρός, κρύβεται ο Φωσφόρος άγγελος, ο Εωσφόρος, ο Σατανάς, αφού ερμηνεύεται η Γενεσις σύμφωνα με αποκρυφιστικες δοξασίες, όπου αντιστρέφονται όλα στο όνομα της «ελεύθερης σκεψης».
(βλ. Ν. Ψαρουδάκης, 1999, ό.π., σελ. 32 - 35)
στ. Οι Γάλλοι μασόνοι φαίνεται προχωρούν περισσότερο. Το 1875, κατά τη σύνταξη του νεου Συντάγματος και του Γεν. Κανονισμού, πρότειναν αντί του (προσωπικού) Μ.Α.Τ.Σ. να γίνει αποδεκτή η ύπαρξις Αρχής Δημιουργού, οπότε (κατά τους Άγγλους Μασόνους) γίνεται η ιδεολογία των μασόνων αθεϊστική.

Σύμφωνα με τις «θεμελιώδεις διατάξεις της Μασονίας (Τεκτονικό Δελτίο, της Μ.Σ. της Ελλάδος, τ. 74 - 5/1967), σελ. 281 - 89) που «είναι το δογματικό στήριγμα της μασονικής θρησκείας» (βλ. Ν.Ψ., ό.π. σελ. 37 - 39) καθιερώνεται ως Θεός της Μασονίας ο Εωσφόρος ή Σατανάς ή Διάβολος. Τα ανωτέρω θεωρούνται απαραβίαστα.

Κατόπιν των ανωτέρω δεν συμβιβάζεται η ιδιότητα του χριστιανού και μάλιστα του Ορθόδοξου με την ιδιότητα του μασόνου, που ορκίζεται πίστη στον Μ.Α.Τ.Σ., στα δόγματα και τα Τυπικά της Μασονίας. Άλλος ο Θεός των μασόνων, με την ιδεολογία που εξασφαλίζει τους ολίγους, τους ταξικά συνασπισμένους με μυστικό τρόπο και όρκους, και άλλος ο Θεός των χριστιανών, η Αγία Τριάδα, που αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους, χωρίς διακρίσεις, με το πνεύμα της Αγάπης, που είναι ο ίδιος ο Θεός.
Επομένως, όσοι χριστιανοί ασπάστηκαν τη Μασονία και όσοι μασόνοι νομίζουν ότι μπορούν συγχρόνως να είναι και Χριστιανοί και μάλιστα Ορθόδοξοι, πρέπει να διαφωτιστούν από την Εκκλησία, να μετανοήσουν και να κατανοήσουν πλήρως την επικίνδυνη τακτική της Μασονίας, δηλαδή της ηγεσίας των μασόνων, που κρατάει στο σκοτάδι τους πρωτόβαθμους μασόνους και υπηρετεί τα διεθνή κέντρα του Σιωνισμού για την παγκόσμια εξουσία και την Πανθρησκεία, η οποία αντιστρατεύεται το Χριστιανισμό και εκφράζει το Διεθνή Σιωνισμό, που εξέπεσε στη θρησκεία του Εωσφόρου, όπως αποδεικνύει το Ταλμούδ, η Καμπάλα και η Ραβινική διδασκαλία.

Επειδή, εξ άλλου, οι μασόνοι, σε κατάλληλες ευκαιρίες, για να προσελκύσουν μέλη και υποψήφια θύματα και να διαφημίσουν τη Μασονία, ισχυρίζονται, ίσως κάποτε ψευδώς, ότι κάποιοι ιεράρχες ανήκουν ή ανήκαν στη Μασονία, γι’ αυτό είναι αναγκαία η διαρρήδην αποκήρυξη της Μασονίας από κάθε ιεράρχη και από τη σύνολη Ιεραρχία, όπως έγινε και το 1933 το 1972, το 1986 και το 1996.
Όπως, έγραψε ο μακαριστός Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος, όσοι προσήλθαν στη Μασονία, είναι τραγικά πρόσωπα και θύματα μίας απάτης και η Εκκλησία οφείλει να τους αναζητήσει, να τους ανεύρει και να τους σώσει από την πλάνη.

Πολιτική και Δημοκρατική σκοπιά

Επειδή η εκάστοτε μασονική ηγεσία ισχυρίζεται ότι είναι φιλανθρωπική οργάνωση και δεν ασχολείται ή δεν επιδιώκει την πολιτική εξουσία, για να καθησυχάσει την κοινή γνώμη και να εξαπατήσει τους αφελείς, ενώ στην πράξη συνήθως, με μυστικές συμμαχίες και διεθνείς εξαρτήσεις, επηρεάζει την πολιτική ζωή από τα παρασκήνια, το χρέος όλων των πολιτών και ιδιαίτερα των χριστιανών είναι να αποκαλύψουν τα τεκταινόμενα, που υπονομεύουν τη Δημοκρατία και την Ανεξαρτησία της χώρας.
Η πολιτική όμως δραστηριότητα των Ελλήνων, που γίνεται σύμφωνα με τους δημοκρατικούς θεσμούς και αποβλέπει στην πρόοδο και τη δικαιοσύνη στην ελληνική κοινωνία, είναι ευκταία, γιατί διεξάγεται με διαφάνεια και διευκολύνει τον πολιτικό διάλογο, που ευνοούν την κοινωνική συνοχή.

Πάντως η σχέση της Μασονίας και της Πολιτικής είναι στενή. Εξ άλλου, υπάρχουν και κλάδοι της Μασονίας που διαψεύδουν, όσους μασόνους ισχυρίζονται ότι δεν επιδιώκουν την πολιτική. Ιδιαίτερα οι Στοες του Γαλλικού δόγματος, οι Ιλλουμινάτι, η Λέσχη Μπίλντερμπεργκ και άλλοι αποκαλύπτουν τους πολιτικούς τους στόχους. Έμμεσα ή άμεσα φαίνεται ότι οι μασόνοι υπηρετούν τα συμφέροντα των πλουτοκρατών της μίας ή άλλης φατρίας και όχι του λαού ολοκλήρου.
Η απόδειξη της πολιτικής δράσης των μασόνων προκύπτει από πλήθος γεγονότα, κάποτε με εγκληματικούς σκοπούς, ασυμβίβαστους με την εθνική ανεξαρτησία.

Το σκάνδαλο της Ιταλικής Στοάς Ρ-2 το 1981, που συμμετείχε, σε συνεργασία με την Μαφία, την Τράπεζα του Βατικανού και την αμερικανική Σ.Ι.Α., στην ανατροπή της Ιταλικής Δημοκρατίας και τη διακυβέρνηση της χώρας με προεδρικό καθεστώς μασονικού χαρακτήρα και αμερικανική εξάρτηση. Εξ άλλου, το οικονομικό σκάνδαλο της Ρ-2 ήτον τεράστιο, αφού η Στοά με μέλη της είχε διεισδύσει σε καίριους τομείς της Κυβέρνησης και της δημόσιας διοίκησης, ώστε να υπονομεύει το δημοσιο συμφερον. Ενδεικτικά αναφέρουμε σχετικά έργα και δημοσιεύματα·

- Ν. Ψαρουδάκης, 1991, Μασονία· Η έχιδνα του Σιωνισμού, Αθήνα, Εκδ. Ορθ. Μέτωπο σελ. 90 - 98.
- Κ. Τσαρούχα, 2004, Η Μασονία στην Ελλάδα, Αθήνα, Εκδ. - Ελλ. Γράμματα,
Πλήθος άρθρων των εφημερίδων Ελευθεροτυπία, τα Νέα, Το Βήμα, Απογευματινή, Ακρόπολις, Αυριανή, Χριστιανική και άλλες κατά την περίοδο Μαΐου - Ιουνίου 1981.
Η Μασονία συσπειρώνοντας φιλόδοξους ανθρώπους μέσα στις μυστικές Στοές της για να επιτύχουν τη μασονική αλληλεγγύη, καλλιεργεί το αντιδημοκρατικό πνεύμα, υπονομεύοντας την ισορροπία της Δημοκρατίας αλλά και σε περιόδους κρίσιμες την Εθνική Ασφάλεια, ώστε να προκαλεί κάθε ελεύθερο πολίτη και κάθε χριστιανό, που εκτιμά τους αγώνες και τις θυσίες του ελληνικού λαού για την πίστη και την πατρίδα.
Για την απόδειξη των ανωτέρω αναφέρουμε μερικά αντιδημοκρατικά χαρακτηριστικά της Μασονίας:
- Είναι μυστική συνωμοτική οργάνωση μίας ολιγαρχικής ελίτ, που συνάπτει συμμαχία συμφερόντων με στόχο την εξουσία εις βάρος των άλλων πολιτών.
- Διακρίνει «καθαρούς και εκλεκτούς μασόνους» και «βεβήλους» με ρατσιστικό τρόπο, όπως χαρακτηρίζονται οι εκτός Στοάς.
- Αποκλείει από τους κόλπους της τους οικονομικά ασθενείς, τους αγρότες, τους εργάτες και τους μαύρους. Είναι κατ’ αρχάς ρατσιστική συμμαχία των λευκών αστών.
- Συνδέθηκε με την Αγγλική κυρίως Αποικιοκρατία, το οικονομικοπολιτικό πραξικόπημα - σκάνδαλο της Ιταλικής Στοάς P-2 και το σύγχρονο Ιμπεριαλισμό (βλ. Μ.Μ.Ε. του 1981).
- Οι μισοί, περίπου, πραξικοπηματίες της Χούντας και μέλη των Κυβερνήσεων της Δικτατορίας ήταν μασόνοι.
- Η μασονική δράση για τη λήψη αποφάσεων είναι αυστηρά ιεραρχική, όπου οι χαμηλόβαθμοι μασόνοι αγνοούν τα μυστικά και δεν ελέγχουν τους υψηλόβαθμους, που επιβάλλονται εκ των άνω, ασκώντας και με απειλές το νόμο της σιωπής.
- Η Μασονία έχει στενές σχέσεις με Στοές του Εξωτερικού, κυρίως της Αγγλίας και των ΗΠΑ, και εξαρτάται από σιωνιστικά διεθνή κέντρα του ιμπεριαλισμού και της παγκοσμιοποίησης ανεξέλεγκτα.
- Μέσα στις Στοές επιβάλλεται προληπτική λογοκρισία και απαγορεύεται η ελευθερία της εκφράσεως για πολιτικά ή θρησκευτικά θέματα, αν και η Μασονία καυχάται για την ελευθερία της έρευνας της αλήθειας και για το πνεύμα του Διαφωτισμού.
- Η Μασονία καταδυναστεύει την ελεύθερη συνείδηση, επιβάλλοντας φρικτούς όρκους, αδιαφορώντας για την αξιοπρέπεια των προσώπων, που απειλεί ακόμα και με κίνδυνο της ζωής τους.
- Γενικά η Μασονία αντιστρατεύεται πλήρως στη διαφάνεια, που αποτελεί πρωταρχικό χαρακτηριστικό της Δημοκρατίας η οποία απαιτεί φως, πειθώ λόγου, ανιδιοτέλεια και παρρησία, τα οποία ενισχύουν την ισοπολιτεία και την αξιοκρατία.
- Τέλος, συνεπεία των ανωτέρω, οι σκοποί, η δομή και οι μέθοδοι της Μασονίας αντιστρατεύονται σε συγκεκριμένα άρθρα του Συντάγματος. Διαπρεπείς δικαστικοί και νομικοί διακήρυξαν το ασυμβίβαστο της ιδιότητας του δικαστή και της ιδιότητας του μασόνου, που θέτουν υπεράνω όλων την υπακοή τους στα μασονικά Συντάγματα.

Προτάσεις:

- Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία και το Οικουμενικό Πατριαρχείο να ανανεώσουν την καταδίκη της Μασονίας, ενημερώνοντας τον ελληνικό λαό και γενικά τους χριστιανούς για την απάτη και τους πραγματικούς σκοπούς και τις μεθόδους της Μασονίας, στα πλαίσια της Ελληνικής Πολιτείας και σε διεθνές επίπεδο.
- Επίσης, καλούμε την Πολιτεία και την ανεξάρτητη Δικαστική Εξουσία να ελέγξουν την εφαρμογή του Συντάγματος και των νόμων εκ μέρους των Μασονικών Στοών, θωρακίζοντας τη Δημοκρατία και προφυλάσσοντας την Εθνική Ανεξαρτησία, από μυστικές και ανεξέλεγκτες δυνάμεις και συμφέροντα που εξαρτώνται από κέντρα του εξωτερικού.
- Ιδιαιτέρως, ζητούμε την διάλυση του Τεκτονικού Ιδρύματος γιατί:
- Έχει παρεκκλίνει του σκοπού του και εξαπατά το κράτος, αφού ιδρύθηκε με σκοπό «την ευόδωσιν έργων ευποιΐας, ιδία διά περιθάλψεως ενδεών και μορφώσεως απόρων παίδων», αλλά έχει κύριο έργο του την ίδρυση, λειτουργία και συντήρηση Μασονικών Στοών και την προώθηση της λατρείας του Μ.Α.Τ.Σ.
- Το Τεκτονικό Ίδρυμα πραγματοποιεί μυήσεις και εμφανίζεται ως δήθεν Σωματείο, ενώ νομικώς είναι ανύπαρκτο χωρίς δικαστική αναγνώριση.
Για όλα τα παραπάνω έχομε στη διάθεση κάθε Αρχής φάκελο αδιάσειστων στοιχείων για την αντισυνταγματική και παράνομη λειτουργία του Τεκτονικού Ιδρύματος.
+ O ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
(Ακολουθούν 1.500 υπογραφαί παρευρεθέντων)

ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ