Απαίτηση ξηλώματος της εικόνας του Χριστού και του Ευαγγελίου.

12/11/09
Το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι, δια του νομικού του συμβούλου και δύο στελεχών του, την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, βρισκόμενοι ως μάρτυρες σε δίκη στο Γ΄ Τριμελές Εφετείο, υπέβαλαν στο δικαστήριο αίτημα απομάκρυνσης της εικόνας του Χριστού και του Ιερού Ευαγγελίου, που βρισκόντουσαν ως είθισται στην αίθουσα του δικαστηρίου.
Οι αιτούντες, επικαλέστηκαν την πρόσφατη καταδίκη της Ιταλίας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με την ύπαρξη του χριστιανικού σταυρού στις σχολικές αίθουσες, γιατί κατ' αυτούς η ύπαρξη του σταυρού είναι αντίθετη με το δικαίωμα των μαθητών στην ελευθερία θρησκεύματος.
Το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το υποβληθέν αίτημα και η δίκη συνεχίστηκε κανονικά με την εικόνα του Χριστού αλλά και το Ιερό Ευαγγέλιο στις θέσεις τους...

Μην χειρότερα, το μόνο που έχετε να καταφέρετε άθεοι νεοεποχίτες είναι η λαϊκή συσπείρωση και ο παραγκωνισμός σας!
Μολών λαβέ._