57 απαντήσεις για την Πολιτογράφηση των Μεταναστών.

17/1/10
57 απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις και παρατηρήσεις των υποστηρικτών του κυβερνητικού νομοσχεδίου για την χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας σε μετανάστες. Μπορείτε κάλλιστα να δείτε πόσο εύκολα και λογικά καταρρίπτονται όλα τα "επιχειρήματα" που μας φορτώνουν στην αγωνιώδη τους προσπάθεια να πραγματώσουν το όνειρό τους, που καθώς αφήνουν να διαφανεί είναι, η ολοκληρωτική αλλοίωση του Ελληνικού στοιχείου που κατοικεί με αυστηρά ιστορική συνέχεια στην Ελλάδα.