Γίναμε ήδη μειονότητα στα ελληνικά σχολεία...

23/1/10
Στοιχεία από το βιβλίο "Αποχαιρέτα την Ελλάδα που χάνεται".
Επίσημα στοιχεία Υπουργείου Παιδείας:
22ο Δημοτικό σχολείο πλατεία Κολιάτσου: 52 Έλληνες + 139 Αλλοδαποί = Σύνολο μαθητών 191.
26ο Δημοτικό σχολείο πλατεία Αμερικής: 106 Έλληνες + 150 Αλλοδαποί = Σύνολο μαθητών 256.
55ο Δημοτικό σχολείο πλατεία Βάθης: 135 Έλληνες + 153 Αλλοδαποί = Σύνολο μαθητών 288.
79ο Πατησίων: 92 Έλληνες + 136 Αλλοδαποί = Σύνολο μαθητών 228.
132ο Κάτω Πατησίων: 90 Έλληνες + 122 Αλλοδαποί = Σύνολο μαθητών 212.
157ο Πατησίων: 57 Έλληνες + 72 Αλλοδαποί = Σύνολο μαθητών 129.
164ο Πεδίο Άρεως: 55 Έλληνες + 115 Αλλοδαποί = Σύνολο μαθητών 170.
165ο Πεδίο Άρεως: 42 Έλληνες + 108 Αλλοδαποί = Σύνολο μαθητών 150.

Αυτά τα αποκρύπτουν τελείως από τον Ελληνικό λαό...
Έτσι μπορώ να σας δώσω 50-60 σχολεία στο κέντρο των Αθηνών.
Για να μη σας πω ότι στην επαρχία που επισήμως κάθε χρόνο καταργούνται ελλείψη μαθητών 30 εως 40 Δημοτικά και ανάλογα Γυμνάσια και Λύκεια. Τα σχολεία αυτά ΚΛΕΙΝΟΥΝ.

ΠΗΓΗ: HeLLeNiCReVeNgE