Γιατί τρεις πρώτες τάξεις του Δημοτικού; το ύπουλο σχέδιο.

17/1/10
Είχα προβληματιστεί έντονα γιατί το κυβερνητικό νομοσχέδιο για τους μετανάστες δίνει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας στα 18 για όσα παιδιά πηγαίνουν στις τρεις πρώτες τάξεις του Δημοτικού.

Ώσπου διαβάζοντας ξανά το νομοσχέδιο συνειδητοποίησα τον λόγο:

Τέκνο αλλοδαπών που έχει παρακολουθήσει τις τρεις πρώτες τάξεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα στη χώρα αποκτά την ελληνική ιθαγένεια με την ενηλικίωσή του εφόσον υποβάλλει σχετική δήλωση και αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο του δήμου της μόνιμης κατοικίας του το αργότερο εντός τριετίας από την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του.

Εφόσον το παιδί "κατοικεί μόνιμα στη χώρα" και λαμβάνει την ιθαγένεια "από την συμπλήρωση του 18ου έτους" της ηλικίας του, τί κάνει όταν τελειώσει την Τρίτη Δημοτικού και μέχρι να γίνει Έλληνας πολίτης;

Η αρχική μου ιδέα είναι πως αυτή η διάταξη αφήνει παραθυράκι για εκμετάλλευση ανηλίκων, οι οποίοι θα μπορούσαν να μεγαλώσουν στην Ελλάδα και να γίνουν πολίτες ακόμα κι αν δεν τελειώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση.

Όμως υπάρχει μια πιο ύπουλη εξήγηση: τα παιδιά μετά την Τρίτη Δημοτικού στο ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα θα μπορούν να εγγράφονται σε μη ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα, π.χ. σε αλβανικό σχολείο, Μουσουλμανικό μαντράσα, ή οποιοδήποτε άλλου τύπου σχολείο, και να ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους εκεί.

Η κυβέρνηση, μέσα στην πολυπολιτισμική της υστερία δεν θέλει να επιβάλει σε αλλοδαπούς μετανάστες την ελάχιστη προϋπόθεση της 9ετούς υποχρεωτικής ελληνικής παιδείας. Θέλει να σεβαστεί τον "πολιτισμό" και να ανεχτεί τη "διαφορετικότητα" των μεταναστών, επιτρέποντάς τους να αναπτύξουν μια παράλληλη δική τους εθνικοθρησκευτική παιδεία.

ΠΗΓΗ: d-politiki