Το παράδειγμα της Ιρλανδίας.

11/1/10
Στην Ιρλανδία έγινε δημοψήφισμα για την αλλαγή του Κώδικος Ιθαγένειας το 2004.
Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ήταν 80% υπέρ της κατάργησης χορήγησης ιθαγένειας αυτομάτως, αφού η αυτόματη χορήγηση οδήγησε στο φαινόμενο του «τουρισμού ιθαγένειας», όπου ζευγάρια μεταναστών έσπευδαν στην Ιρλανδία να γεννήσουν τα παιδιά τους, ώστε να αποκτήσουν ιθαγένεια Ευρωπαικής Ένωσης.
Επομένως, υπάρχει το πολιτικό προηγούμενο δημοψηφίσματος για την αλλαγή του Κώδικος Ιθαγένειας σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΗΓΗ: Δελτίο των 11