ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Νομικο-πολιτική ανάλυση με θέμα το νομοσχέδιο που προωθεί η Κυβέρνηση για την ιθαγένεια.

13/2/10
Δείτε μια νομικο-πολιτική ανάλυση με θέμα το νομοσχέδιο που προωθεί η Κυβέρνηση για την χορήγηση ιθαγένειας, και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα "http://dikaiopolis.gr".
Εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι το ΛΑΘΡΟνομοσχέδιο πρόκειται για ένα διάτρητο νομικό κείμενο, που, εφόσον διατηρηθεί στην παρούσα μορφή, θα οδηγήσει στην απονομή ιθαγένειας σε απροσδιόριστο αριθμό αλλοδαπών με ανύπαρκτους ή αδύναμους δεσμούς με τη χώρα μας.

Προσχέδιο νόμου για την χορήγηση ιθαγένειας. Σχολιασμός και προτάσεις.